BES Denizli Şubesi çalışmaktan kaçınma hakkını hatırlatarak aşılama talep etti

BES Denizli Şubesi çalışmaktan kaçınma hakkını hatırlatarak aşılama talep etti

Büro Emekçileri Sendikası Denizli Şube Başkanı Yusuf Yurdakul yaptığı açıklamada "Kovid-19 değil tedbirsizlik öldürür" diyerek çalışmaktan kaçınma hakkını hatırlattı. Yurdakul aşılama çalışmalarının aciliyetine dikkat çekti.
 

Yurdakul Türkiye'nin, “resmi rakamlara göre” 19 Nisan tarihi itibariyle dört milyon 324 bin vaka ile sekizinci sırada, vefat sayısı, 36 bin 267 bin olarak oransal olarak dünya sıralarında ilklerdeki yerini aldığını vurguladı.

Tek doz aşılama oranlarına bakıldığında ise durumun daha vahim olduğunu ifade eden Yurdakul şöyle devam etti; "Lebaleb kongrelerin olduğu günden 14 Nisan’da kısmi kapanma tedbirlerinin açıklamasının olduğu güne kadar hastane yoğun bakımları da lebaleb dolmuştur. Hükümet göstermelik tedbirlerle pandemide sürü bağışıklığı politikasını uygulamaya devam etmektedir. Ülkenin geldiği aşama itibariyle, iktidarın beslemek zorunda olduğu sermaye gruplarının varlığı ezilenlerin emekleriyle inşa edilmiş, savaş yolsuzluk ve talan anlayışı halkın bütçesinin salgının kontrolüne ayrılamayacak duruma gelmesini sağlamış durumda. İktidarın başından beri salgını değil ölümleri yönetmeye çalıştığını biliyoruz, fakat yine biliyoruz ki salgını yönetmeye kalksa bile zaten yönetemeyecekti. Tam bir yerin dibine batmışlık söz konusu. Durum git gide kötüleşmektedir."

"SÜREÇ DEMOKRATİK VE ŞEFFAF YÜRÜTÜLMELİ"
Önümüzdeki günlerde daha zorlu bir sürecin beklediğine dikkat çeken Yurdakul;  "Aşılamanın zaman geçmeden hemen tüm kamu emekçilerine yapılması zorunluluktur. Tüm kamu emekçileri belirli bir takvim çerçevesinde hızlıca iki doz aşılanmalı, düzenli aralıklarla test yapılmalıdır.
Pandemi ile mücadelede başta gerçek vaka ve ölüm sayıları olmak üzere süreç tam anlamıyla demokratik ve şeffaf yürütülmeli, anti demokratik yönetim anlayışından vazgeçilmeli, Meclis’te bulunan tüm partiler, emek, meslek ve demokrasi güçleri, ilgili tüm kesim temsilcileri merkezi ve yerel süreçlere dâhil edilmelidir" dedi.

"YAŞAM HAKKINA KAST ETTİKLERİ GEREKÇESİYLE İDARİ İŞLEM BAŞLATILMALI"
Yurdakul açıklamasını şu ifadelerle noktaladı; "Büro Emekçileri Sendikası olarak; Kamu Emekçilerinin sağlığının korunması ve Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler konusunda Cumhurbaşkanlığından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 15 Nisan 2021 tarih ve E.16291 sayılı gönderdiği yazısını iptal ederek 2021/8 sayılı yayımladığı Genelgeye uyulup uyulmadığını, uymayanlar hakkında “Kamu Emekçilerinin yaşam hakkına kast ettikleri” gerekçesiyle derhal idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz. Kamu emekçilerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesi gereğince “Çalışmaktan kaçınma hakkı” bulunduğunu hatırlatarak, Büro Emekçileri Sendikası olarak bu konuların takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz."

(Denizli Gerçek)

İşçi-Sendika-Emek 20.04.2021 15:27:00 0