Yerel Yönetim

Yerel Yönetim Haberleri

Denizli'deki taş atölyeler, kent müzesi olacak

Denizli'de taş atölyelerin Denizli Kent Müzesi yapılması mücadelesi sonuç verdi, sıra yapım aşamasında.

Denizli kent belleğinde çok önemli bir yere sahip eski Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye binalarının Denizli Kent Müzesi yapılması mücadelesi sonuç verdi.

Binaların yıkımdan kurtarılması için Mimarlar Odası Denizli Şubesince Denizli İdare Mahkemesi’ne 2014 yılı Ocak ayında yürütmenin durdurulması isteğiyle dava açılmıştı. Yıllar süren mücadele sonucunda binalar yıkımdan kurtarılarak Kent Müzesi yapımı kararı verildi.

Mücadeleyi yürüten 29 kurum, platform ve temsilcilik Denizli Mimarlar Odasında bir araya gelerek yapım aşamasında da desteğe hazır olduklarını açıkladı.

18 Eylül 2015 tarihinde binaların tescili ve korunması yönünde mahkemece karar verildi. Kültür Bakanlığı, mahkemenin Taş Atölyelerin korunması kararı için temyiz ve karar düzeltme yollarına başvurarak, Danıştay 14. Dairesinin 2019 yılında verdiği nihai kararla hukuki süreç tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında 10 Şubat 2021 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile Taş Atölye binalarının Kent Müzesi olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Yapılan değerlendirmeden çıkan sonuç ve öneriler şöyle sıralandı:

  • Kent müzeleri bulundukları kentin geçmiş hafızasını toplayan, kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştiren, koruyan, ortak yaşam kültürünü güçlendiren, bu kültürü kentliler ve dışarıdan gelenlerle paylaşan ve kentin bir bütün olarak tanıtımına yardımcı olan, kent kimliği ve bilinci yerleştirmeye çalışan birer bellek mekânlarıdır. 
  • Günümüzde çağdaş müzeler, tek bir çatı altında sergiler, programlar, eğitim atölyeleri, kafe, satış yerleri ve farklı etkinlikler sunan “karma kullanım mekanları” içermektedir. Mekan olarak müze alanı, halkın bir araya geldiği buluşma mekanları haline gelmelidir. Hazırlanan Kent Müzesi projesi bu kapsamda yeniden değerlendirilmelidir.
  • Kent müzelerinin görevleri; kentin geçmiş ve bugününe ait orijinal materyallerin toplanması, korunarak geleceğe taşınması, halka sunma ve kent kimliğini güçlendirecek, kentin gelişimine katkı sunacak çalışmalara destek olmaktır. Denizli Kent Müzesi’nde sergilenecek kentimize özgü koleksiyonlar, doğa tarihi koleksiyonları ve envanter konusunda tüm kurumların ve halkın destekleri alınarak müzenin koleksiyon zenginliği sağlanmalıdır.
  • Arkeoloji müzelerinin ören yerleri veya yakınlarında olması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle Denizli Kent Müzesi’nin yer aldığı parsel içerisinde yapılması planlanan arkeoloji müzesinin yeri yeniden değerlendirilmedir. Arkeolojik kalıntılar açısından zengin bir kent olan Denizli’nin birden fazla arkeoloji müzesine ihtiyacı olduğu düşünülmelidir. Arkeoloji müzelerinin Laodikya ve Hierapolis antik kentlerinin yakınında yer alması; planlama, erişilebilirlik ve trafik yoğunluğu açısından yerinde bir karar olacaktır.
  • Denizli Kent Müzesi yakınındaki alanlarda, küçük sanat atölyeleri, kafeler ve dönüşen kentsel alanlara hizmet edecek gastronomi mekânları planlanmalıdır.
  • Denizli geleneksel ticari hayatının en canlı bölgesinin bir kent bütünlüğü ölçeğinde ele alınması, Denizli Kent Müzesi ihalesi kapsamında tüm alanın; peyzaj düzenlemesi, otopark, yürüyüş yolları ve çevre fonksiyonlarının tasarlanması, müze projesi yapımından sonraki etaplarda bu alanlarda gerekli revizyonların yapılması gereklidir.
  • Denizli Kent Müzesi’nin bir senaryosu olmalı ve bu müzede hangi eserlerle ne anlatılmak istendiği mutlaka belirlenmelidir.
  • Müze mekânını oluştururken müzenin kurumsal ve güvenilir bir yapıda olması insanlara güven verecektir. Bu güvenli yapı, koleksiyon oluşmasında ve envanter toplanmasında çok önemli bir unsur olacaktır. Müzelerde eserlere bağlı olarak çalışıldığı için sergilenecek eser zenginliği müze düzenlemesinde başarıyı getirecektir.
  • Müzelerde ekonomik boyutun çok önemli olması nedeniyle müze için kesin bir bütçe planlaması yapılmalıdır.
  • Müzelerde eser toplamak, sosyolojik ve aynı zamanda ekonomik bir iştir. Bu kapsamda eserlerin tarihçesini, kültürünü bilecek ve materyali tanıyacak kişiler tarafından bunların toplanması ve envanterleme çalışmasının yapılması gereklidir.

Kurumlar ortak açıklamada, "Yukarıda belirtilen ortak değerlendirmeler çerçevesinde, Denizli Kent Müzesi’nin yapımı, teşhir düzenlemesi ve envanter toplanması aşamalarında aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiriz" dedi. 

(Denizli Gerçek)

Yerel Yönetim 5.03.2021 20:41:00 0