Son sekiz yılda (2013-2020) en az 502 emekçi intihar ederek hayatına son verdi

İSİG Meclisi son 8 yılın işçi intiharları raporunu paylaştı. Denizli 19 intihar ile 7. sırada yer alıyor.

İSİG Meclisi son 8 yılın işçi intiharları raporunu paylaştı. Rapora göre en az 502 emekçi intihar etti. Denizli 19 intihar ile 7. sırada yer aldı. İlk sırada 65 intihar ile İstanbul yer aldı. 2020 yılında ise 75 emekçi intihar etti.

İSİG Meclisi yaptığı basın açıklaması intiharların arka planındaki uzun mesailer ve güvencesizliğe işaret etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; “İşe (fazla ve aşırı çalışmaya) bağlı olarak ortaya çıkan intihar, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren Japonya’da görülmüş ve karojisatsu kavramı ile tanımlanmıştır. Karojisatsu, işçinin fazla-aşırı çalışması sonucunda muhakeme yeteneğini kaybetmesi ve genellikle depresyona girmesi sonucunda meydana gelen intihar girişimidir. Bu intiharın fazla-aşırı çalışmaya bağlı olarak gerçekleştiğinin kanıtlanması için işçinin, intihar öncesindeki çalışma saatlerinin şu özelliklerden birinin ya da bir kaçının birlikte olması gerekmektedir:

a) Günde 10-16 saat arasında çalışmış olmak,

b) 4 hafta üst üste ortalama 65 saat ve üzerinde çalışmış olmak,

c) 8 hafta üst üste 60 saat ve üzerinde çalışmış olmaktır.

1970 sonrasında uygulanan neo-liberal kapitalist politikalar sonucu günde 12 saati geçen uzun çalışma süreleri, ağır ve aşırı çalışma, yoğun çalışma, iş baskısı, geçici işlerde çalışma, tele çalışma, iş stresi, düşük ücret, ücretsiz fazla mesai, performans sistemi vb. gibi çalışma koşulları işçilerin yaşamını ciddi olarak tehdit etmeye başlamıştır. İş cinayetleri hızla artmıştır. İşe bağlı intiharlar da önlenebilir bir sağlık sorunudur. Ancak önlenebilmesi için öncelikle iş cinayeti olarak kabul edilmesi gereklidir. İşe bağlı intiharların iş cinayeti olarak kabul edilebilmesi için ise çalışma ile ilişkili olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Bu durumun zorluğu sorunun tanılanmasını ve boyutunu görünür kılmayı engellemektedir.”

 

Karojisatsu Davası

İş cinayeti sayılmasına ilişkin Karojisatsu Davasının örnek gösterildiği açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı; “İşe bağlı intiharlar uzun mücadeleler sonucu ilk olarak Japonya’da iş cinayeti olarak kabul edilmiştir. Japonya Anayasa Mahkemesi’ne taşınan ilk örneği de ‘Dentsu Karojisatsu Davası’dır. Dentsu şirketinde çalışan bir işçi uzun, yoğun çalışma saatleri ve bunun doğurduğu zihinsel, fiziksel ve sosyal tükenme sonucunda, 1991 yılı Ağustos ayında intihar etmiş, ailesi işyerine dava açınca uzun çalışma saatleri ile intihar arasındaki ilişki Japonya’da yasal olarak kabul edilmiştir. İşe bağlı intihar girişiminde bulunmadan önce kişilerde depresyon, tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk ve muhakeme yeteneğini yitirme gibi zihinsel belirtiler görülmektedir. Bu belirtilerin beraberinde çalışanlarda baş ağrısı, mide ağrısı, ishal, kabızlık, hafif ateş gibi fiziksel belirtiler de ortaya çıkabilmektedir. Çalışanların hiçbir sosyal faaliyeti yoktur, bütün zamanlarını çalışmaya vermişlerdir. Ortak özelliklerine baktığımızda ise; çalışma yaşamındaki herkeste görülebilmekte, günde 11 saat ve üzerinde çalışma, uzun süre ve tatillerde dahi çalışma, yoğun iş stresi olan işçilerde görülmektedir.”

Son sekiz yıldaki intiharların nedenlerini ise dört bölüme ayrıldı. Buna göre; “127 işçi borçları nedeniyle, 68 işçi işsizlik nedeniyle, 53 işçi mobbing nedeniyle intihar ederek hayatına son verdi. 254 işçinin neden intihar ettiğini ise yeterli bilgi olmadığı için bilmiyoruz” denildi. Son sekiz yılda yaş gruplarına göre intiharların dağılımı ise şöyle; 15-17 yaş arası 6 işçi, 18-27 yaş arası 77 işçi, 28-50 yaş arası 330 işçi, 51-64 yaş arası 68 işçi, 65 yaş üstü 5 işçi intihar ederek hayatına son verdi. Yeterli bilgi olmadığı için intihar eden 16 işçinin yaşını bilinmiyor.

(Denizli Gerçek)

 

İşçi-Sendika-Emek 5.04.2021 13:33:00 0